Feja Islame
Es Selam Alejkum
Mirë se erdhët në Forumin islam! Me sa duket ende nuk jeni regjistruar.

Sure të shkurtëra Kur´anore me shkronja latine

Shko poshtë

Sure të shkurtëra Kur´anore me shkronja latine

Mesazh nga Ebu Beker prej Thu Feb 18, 2010 10:54 pm

Sure të shkurtëra Kur´anore me shkronja latine

Sure Fatiha

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

Elhamdu lil-lahi Rabbil alemin.Err-rrahmanirr-rrahim.
Maliki jevmiddin. Ijjake na'budu ve ijjake nestein.
Ihdinas-siratal mustekim.Siratal-ledhine en'amte alejhim
Gajril magdubi alejhim ve led-dalin.''AMIN
SURE EDH-DUHA


BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Ved-duha.Vel-lejli idha sexha.Ma vedde'ake rabbuke ve ma kala.
Velel-ahiretu hajrun leke minel ula.Ve le seufe ju'tike rabbuke fe
terda. Elem jexhid ke jetimen fe ava.Ve vexhedeke dal-len fe heda.
Ve vexhedeke ailen fe agna.Fe emmel jetime fe la tekhar.
Ve emmessa'ile fe la tenhar.Ve emma bi ni'meti rabbike fe hadith.''
SURE EL-INSHIRAH

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Elem neshrah leke sadrek.Ve vada'na anke vizrek.
El-ledhi enkada dhahrek.Ve refa'na leke dhikrek.
Fe inne me'al usri justra.Inne me'al usri jusra.
Fe idha feragte fensab.Ve ila rabbike fergab.''
SURE ET-TIN

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Vet-tini vez-zejtun.Ve turi sinin.Ve hadhel beledil emin.
Lekad haleknel-insane fi ahseni takvim.Thumme redednahu
esfele safilin.Il-lel-ledhine amenu ve'amilus-salihati fe lehun
exhrun gajrun memnun.Fe ma jukedh-dhibuke ba'du bid-din
elejsall-llahu bi ahkemil-hakimin.''
SURE EL-KADR

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Inna enzelnahu fi lejletil-kadr.Ve ma endrake ma lejletul-kadr
Lejletul-kadri haj-run min elfi shehr.Tenez-zelul-melaiketu
verruhu fiha bi idhni rabbihim min kul-li emr.Selamun hije
hatta matle'il fexhr.''SURE EL-ZELZELE

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Idha zulziletil-erdu zilzaleha ve ehrexhetil-erdu ethkaleha.
Ve kalel-insanu ma leha.Jeumeidhin tuhaddithu ahbareha.
Bi enne rabbeke eu haleha.Jeumeidhin jesdurun-nasu eshtaten
lijureu a'malehum.Femen ja'mel mithkale dherretin hajren jereh.
Ve men ja'mel mithkale dherretin sherren jereh.''SURE ET-TEKATHUR

BISMIL-LAHIR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''El hakumut-tekathur. Hatta zurtumul-mekabir.Ke-la seufe ta'lemun.
Thumme kel-la seufe ta'lemun.Kel-la leu ta'lemune ilmel jekin.
Letereunnel-xhahim.Thumme letereunneha' ajnel jekin.Thumme
le tus'elunne jumeidhin anin-naim.SURE EL-ASR

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIR-RRAHIM

''Vel-asr.Innel insane lefi husr.Il-lel-ledhine amenu ve'amilus-salihati
ve tevasav bil-hakki ve tevasav bi-sabr.''SURE EL-HUMEZE

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Vejlun likul-li humezetin lumezeh.El-ledhi xheme'a ma la ve' addedeh.
Jahsebu enne ma leuhu ehledeh.Kel-la lejunbedhenne fil-hutameh. Ve ma edrake mel-hutameh.
Narull-llahil-mukadeh.El-leti tetali'ualel-ef ideh.Innehaa alejhim mu'sadeh.
Fi amedin mumeddedeh.''


_________________
E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e All-llahut, që bën vepra të mira dhe që thotë: “Unë jam prej muslimanëve?” (Fussilet/33)
avatar
Ebu Beker
Anëtarë Aktiv
Anëtarë Aktiv

Numri i postimeve : 300
Points : 624
Reputation : 0
Data e Anëtarësimit : 09/01/2010

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Re: Sure të shkurtëra Kur´anore me shkronja latine

Mesazh nga Ebu Beker prej Thu Feb 18, 2010 11:02 pm

SURE EL-FIL

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Elem tere kejfe feale Rabbuke bi as'habil fil. elem jexh'al kejdehum
fi tadlil.Ve ersele alejhim tajren eba bil.Termihim bi hixharetin min
sixh-xhil.Fe xhealehum ke asfin me'kul.''SURE KUREJSH

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
''Li ilafi kurejsh.ilafihim rihletesh-shitai vessajf.Fe ja'budu
rab-be hadhel bejt.El-ledhi et-amehum min xhu-in ve amenehum
min hauf.''
SURE EL-MAUN

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Er-ejtel-ledhi jukedh-dhibu bid-din. Fedhalikel-ledhi jedu-ul jetim.
Ve la jehud-du ala ta-amil-miskin.Fe vejlun-lil-musal-lin.
El-ledhine hum an salatihim sahun.El-ledhine hum juraun.
Ve jemme unel-maun.''SURE EL-KEVTHER

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Inna eatajnakel-keuther.Fe sal-li li rabbike venhar.
Inne shanieke huvel ebter.''SURE EL-KAFIRUN

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Kul ja ejjuhel-kafirun.La eabudu ma teabudun. Ve la entum
abidune ma eabud.Ve la ene abidun ma abedtum.Ve la entum
abidune ma eabud.Lekum dinukum ve lije din.''SURE EN-NASR

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Idha xhae nasrull-llahi vel fet-h.Ve rejeten-nase jed-hulune
fi dinil-lahi efvaxha.Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirhu,
innehu kane tev-vaba.''SURE EL-MESED

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Tebbet jeda ebi Lehebin ve tebb.Ma agna anhu ma luhu ve ma
keseb.Se jesla naren dhate leheb.Vemre-etuhu ham-maletel.
hatab. Fi xhidiha hablun min mesed.''SURE EL-IHLAS

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Kul huvall-llahu ehad.All-llahus-Samed.Lem jelid ve lem juled.
Ve lem jekun lehu kufuven ehad.''SURE EL-FELEK

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Kul eudhu bi rabbil felek.Min sherri ma halek.Ve min sherri gasikin
idha vekab.Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad.Ve min sherri
hasedin idha hased.''SURE EL-NAS

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

''Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas.
Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas
Minel-xhin-neti ven-nas.''

_________________
E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e All-llahut, që bën vepra të mira dhe që thotë: “Unë jam prej muslimanëve?” (Fussilet/33)
avatar
Ebu Beker
Anëtarë Aktiv
Anëtarë Aktiv

Numri i postimeve : 300
Points : 624
Reputation : 0
Data e Anëtarësimit : 09/01/2010

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi