Feja Islame
Es Selam Alejkum
Mirë se erdhët në Forumin islam! Me sa duket ende nuk jeni regjistruar.

Lutjet nga Kur'ani

Shko poshtë

Lutjet nga Kur'ani

Mesazh nga Ebu Amar prej Sat Feb 20, 2010 6:36 pm

Lutjet nga Kur'ani

"Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve". (El-A'raf: 23) "O Zot, unë kërkoj strehim te Ti që të kërkoj prej Teje atë për çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron, do të jem prej të humburve". (Hud: 47)


"O Zot, më fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar që hyn në shtëpinë time dhe çdo besimtar dhe besimtare". (Nuh: 28)"Zoti ynë, pranoi prej neve (veprat tona), se me të vërtetë Ti je Dëgjues, i Ditur". (El-Bekare: 127)"dhe na i prano pendimet tona, se Ti me të vërtetë je Pranues i pendimeve dhe i Mëshirshëm". (El-Bekare: 128)"O Zot më bën falës të namazit dhe prej pasardhësve të mi bën të tillë, dhe, o Zot, pranoje lutjen". (Ibrahim: 40)"Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët Ditën e llogarisë". (Ibrahim: 41)"Zoti im, më dhuro (dituri për) pushtet dhe më bashko me të mirët, më le përkujtim të mirë ndër ata që vijnë pas, më bën prej trashëguesve të Xhennetit të begatshëm". (Esh-Shuara: 83-85)"Zoti ynë, mos na bëjë sprovë për ata që mohojnë dhe na fal neve, Ti je Ngadhënjyesi, I Urti". (El-Mumtehine: 5)"O Zot, më mundëso që Të të falënderoj për të mirat Tuaja që na i dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën Tënde më fut në mesin e robërve Tuaj të mirë". (En-Neml: 19)"O Zot, më fal nga ana Yte pasardhës të mirë, vërtet, Ti je Dëgjues i lutjes". (Ali Imran: 38)"O Zot, mos më le të vetmuar, se Ti je trashëguesi më i miri (pas çdokujt)". (El-Enbija: 89)"Nuk ka hyjni pos Teje. Ti je i pastër, nuk ke të meta. Unë i bëra padrejtë vetes". (El-Enbija: 87)"O Zot, ma zgjero gjoksin tim, ma lehtëso këtë punë timen, më zgjidh nyjen e gjuhës sime, që ta kuptojnë fjalën time". (Taha: 25-28)"O Zot, unë i kam bërë padrejtësi vetvetes, për këtë më fal mua". (El-Kasas: 16)"O Zot, mos na bën sprovë për zullumqarët dhe na shpëto me mëshirën Tënde nga jobesimtarët" . (Junus: 85-86)"Zoti ynë, na i fal mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona, na i forco këmbët tona dhe ndihmona kundër popullit jobesimtar". (Ali Imran: 147)"Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në të gjitha çështjet tona". (El-kehf: 10)

"O Zot, më shto (edhe më tepër) dituri". (Taha: 114)"O Zot, kërkoj strehim te Ti prej nxitjeve të djajve dhe kërkoj strehim te Ti që ata të mos më afrohen". (El-Muminun: 97-98)"O Zot, më fal dhe më mëshiro, se Ti je Mëshiruesi më i mirë". (El-Muminun: 118)"Zoti ynë, na jep në këtë botë të mira, e edhe në ahiret na jep të mira dhe na mbroj nga dënimi i zjarrit". (El-Bekare: 201)"Dëgjuam dhe respektuam, dhe prej Teje kërkojmë falje o Zoti ynë, ngase te Ti është përfundimi". (El-Bekare: 285)"Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko me barrë të rëndë siç i ngarkove ata që ishin para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na fal dhe na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit jobesimtar". (El-Bekare: 286)"Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na udhëzove, na dhuro nga ana Jote mëshirë, se vetëm Ti je Dhurues i madh". (Ali Imran: Cool"Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i Lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit! Zoti ynë, atë që Ti e fut në zjarr, atë e ke poshtëëruar; për zullumqarët nuk ka ndihmëtarë! Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim (e thoshte): Besoni Zotin tuaj! E ne besuam! Zoti ynë, na i fal mëkatet tona, na i shlyej gabimet tona dhe pas vdekjes na bashko me të mirët! Zoti ynë, jepna atë që nëpërmjet Të dërguarve T'u na e premtove dhe në Ditën e Kijametit mos na turpëro; vërtet, Ti je Ai që nuk e shkel premtimin". (Ali Imran: 191-194)"Zoti ynë, Ty të besuam; na i fal mëkatet tona dhe na mëshiro, ngase Ti je Mëshirues më i mir". (El-Mu'minun: 109)"Zoti ynë, largoje prej neve dënimin e Xhehennemit, se dënimi i tij është gjëja më e rëndë. Ai, vërtet, është vendqëndrim dhe vendbanim i keq". (El-Furkan: 65-66)"Zoti ynë, na bëjë që të jemi të gëzuar me gratë dhe pasardhësit tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit". (El-Furkan: 74)"O Zot, më mundëso që Të të falënderoj për të mirën Tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira që i pëlqen Ti dhe m'i bën të mirë pasardhësit e mi. Unë pendohem te Ti dhe unë jam prej muslimanëve". (El-Ahkaf: 15)"Zoti ynë, na fal neve dhe vëllezërit tanë që na kanë kaluar me besim, e mos shkakto në zemrat tona farë urrejtjeje ndaj atyre që kanë besuar. Zoti ynë, Ti je i Butë, Mëshirues". (El-Hashr: 10)"Zoti ynë, na plotëso dritën tonë dhe na fal se Ti për çdo gjë je I mundshëm". (Et-Tahrim: Cool"Zoti ynë, ne kemi besuar për këtë dhe na i fal mëkatet tona e na mbroj nga dënimi i zjarrit". (Ali Imran: 16)"Zoti ynë, ne Të kemi besuar, na regjistro me dëshmitarët". (El-Maide: 83)"O Zot, bëre këtë qytet të sigurt dhe na largo mua e fëmijët e mi nga adhurimi i idhujve". (Ibrahim: 35)"O Zot, më bën mua prej atyre që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen o Zot. Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët Ditën kur do të jepet llogaria". (Ibrahim: 40-41)"O Zot, unë jam i nevojshëm për çdo të mirë që ma zbret". (El-Kasas: 24)"O Zot, më ndihmo kundër popullit të prishur". (Ankebut: 30)"Zoti ynë, mos na bëjë me popullin zullumqar". (El-A'raf: 47)"Më mjafton All-llahu [subhanehu ve teala], s'ka të adhuruar pos Tij, vetëm Atij i jam mbështetur; Ai është Zoti i Arshit të madh". (Et-Teube: 129)"O Zot, më shpëto prej popullit zullumqar". (El-Kasas: 21)"Shpresoj që Zoti im të më orientojë rrugës së drejtë". (El-Kasas: 22)''O Zot,mos na bën sprovë për zullumqarët dhe na shpëto me mëshirën Tënde nga jobesimtarët' '.

''O Zot qelloj gjuajtjet dhe përqendroj (forcoj) këmbet e Muxhahidave' '.Dielli qe perendon te prek ne shpirt vetem per te te kujtuar se te vodhi dhe nje dite.Mos jeto me friken e vdekjes por vdis me gezimin se ke jetuar.Me mire te humbasesh nje çast te jetes sesa jeten ne nje çast
/sinqeriteti/

_________________
Ebu Umame r.a. thotë se e ka dëgjuar të Dërguarin e All-llahut duke thënë:“Lexojeni Kur’anin, vërtet ai do të ndërmjetësojë Ditën e Gjykimit për të zotët e vet”.(Muslimi)

avatar
Ebu Amar
Administrator
Administrator

Numri i postimeve : 320
Points : 894
Reputation : 2
Data e Anëtarësimit : 08/01/2010
Vendndodhja: : Në tokën e Allahut

http://www.feja-islame.albanianforum.net

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi