Feja Islame
Es Selam Alejkum
Mirë se erdhët në Forumin islam! Me sa duket ende nuk jeni regjistruar.

Kush është kafir

Shko poshtë

Kush është kafir

Mesazh nga Ebu Beker prej Tue Mar 09, 2010 6:36 pm

Kush është kafir dhe kush është musliman? Njerëzit shpeshherë e ngatërrojnë dallimin mes kafirit asli (kafir original) dhe kafirit murted (apostat apo renegat) i cili ishte musliman, mirëpo e mohoi besimin e tij. Le ti klasifikojmë llojet e kafirave ne vijim:

1. Kafir Asli – kafir origjinal

Shembujt për kufar asli janë: Hindusët, të Krishterët, Jehudët apo ateistët, do të thotë mohuesit e Islamit. Pra ata mund të besojnë në Zot, por jo në të Dërguarin e Allahut (salAllahu alehi ëe sel-lem).

Ekzistojnë tri lloje të Kafirit Asli:

(a) Mushrikët – nga njerëzit e librit (Ehlu Kitab) siç janë Jehudët dhe Krishterët.

(b) Mushrikët – të cilët nuk janë prej njerëzve të librit, për shembull Hindusët, Sihkët Budistët, Zoroastrianët (religjion i vjetër Persian, që besojnë se gjithësia është në luftë kozmike mes dy shpirtrave, të mirit dhe të keqit)

(c) Ateistët – ata të cilët besojnë në shkencë, vetë-adhuruesit (d.t.th. që adhurojnë vetveten), adhuruesit e femrave, adhuruesit e parave etj.

Prandaj ky kafir është: “ai i cili nuk e beson Islamin dhe Profetin Muhammed (salAllahu alejhi ue sel-lem).”

2. Kafir Murted (renegat)

Kafiri Murted është personi që ka qenë musliman, por ka vepruar një apo më shumë prej veprave më poshtë:

(a) El-Xhuhud – të mohohet ndonjë obligim që është i njohur si domosdoshmëri.

Nëse një person mohon një vepër që është e njohur prej Islamit si domosdoshmëri, për shembull të mohohet agjërimi, Haxhxhi, Namazi, Sheriati, Xhihadi etj., ai bëhet Xhaahid (mohues), i cili kënaqet në Xhuhud.

(b) El-Istihlaal – të lejohet çfarë Allahu (subhanehu ue te’Ala) ka ndaluar apo të ndalohet çfarë Allahu ka lejuar.

Istihlaal do të thotë të lejosh atë çfarë Allahu ka ndaluar apo anasjelltas. Shembull për këtë është ai i cili lejon zinanë apo diçka që Allahu ka lejuar ndërsa ky e ndalon. Ai i cili vepron Istihlaal quhet Al-Mustahil (ligjdhënës).

(c) El-Naakid – Mohimet e Dinit.

Ekzistojnë dhjetë mohime të Dinit (Nauakidul Islam) dhe nëse dikush i shkel ato, ky bëhet murted.


Nauakidul Islam – mohimet e Islamit

1. Shirk – T’i shoqërosh Allahut dikë apo diçka

Shirk është t’i shoqërohet Allahut (subhanehu ue te’Ala) dikush (d.t.th. një gjallesë, njëri) apo diçka (d.t.th. një gjë) si për shembull të thuhet se Isa alejhi-selam është i biri i Zotit, Toni Bler është ligjdhënësi, Udhëheqja me ligjet e kufrit (ligjit jo-islam) etj.

Qoftë ai që e mohon këtë apo jo dhe qoftë ai që e legalizon këtë apo jo; secili që kryen Shirk Ekber (Shirk të madh) ai do të del nga Mileti (Islam) pasi që i është sqaruar kjo çështje nga një Alim (dijetar). Allahu subhanehu ue te’Ala thotë:

“Është e vërtetë se All-llahu nuk falë (mëkatin) t'i bëhet Atij shok, pos këtij (mëkati), të tjerat i falë atij që dëshiron. Ai që i përshkruan shok All-llahut, ai ka humbur dhe bërë një largim të madh (prej të vërtetës).” [4: 116 & 48]

2. Te marrësh një ndërmjetësues mes teje dhe Allahut

Për shembull të shkosh tek një varr dhe ta bësh personin e vdekur ndërmjetësues,vepër kjo e cila është kufr dhe të nxjerr nga Islami.

Shembull tjetër është të kërkosh ndihmë të tillë nga të ashtuquajturit priftërinj. Në kohen kur ‘Ulematë janë gjallë mund të pyeten ata për du’a, por kur ata vdesin, madje edhe nga Nebihu (salAllahu alejhi ue sel-lem), nuk është e lejuar [të veprohet kështu]. I Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: ”O Allah! Mos e bën varrin tim vend adhurimi.”

Më mirë është kur shkojmë tek varri të themi: Paqja qoftë mbi ju o njerëz te varrezave, ju keni shkuar para nesh dhe ne do të vijmë pas jush.” Mund të pyetet për du’a i gjalli që është mubah, por nëse beson se ai ka fuqi, atëherë edhe kjo është Shirk!

3. Secili që nuk e shpall kafirin (jo-muslimanin) kafir, apo dyshon se ai është kafir apo thotë qe feja e tyre është në rregull.

Ekzistojnë disa “muslimanë” modern të cilët besojnë se nuk duhet ti quajmë jo-muslimanët kafir (megjithëse Allahu e bën këtë!) por me mirë “Muslimanë potencial (i mundshëm)”. Kushdo që dyshon apo beson se kufaret nuk janë kafir, bëhët vetë kafir.

Tekfiri (të deklarohet një person kafir) është pjesë e Usul Dinit (një nga themelet e Dinit) dhe ne jemi të obliguar ta mbrojmë këtë të drejtë të Allahut (subhanehu ue te’Ala). Vetëm Allahu (subhanehu ue te’Ala) ka të drejtë të ven ligje dhe askush tjetër nuk mund të pretendoj se mund ta bëjë këtë.

4. Ai i cili mendon se një Sheriat (ligj dhe urdhër) është i barabartë apo më i mirë se Sheriati Islam është kafir.

Shembull për këtë është ai i cili beson se ligji britanik është po aq i mirë, i barabartë apo madje më i mirë sesa ligji Islam!

Për të sqaruar këtë më mirë vlen të veprimi i Lordit Nazir Ahemd i cili e braktisi Islamin duke deklaruar se muslimanët janë të detyruar t’i binden ligjit britanik dhe ligjit të Sheriatit.

5. Secili që urren ndonjë prej rregullave Sheriatike (Hukm Sha’ri) është kafir.

Për shembull ata që urrejnë namazin, agjërimin, bartjen e hixhabit, thirrjen e njerëzve në Islam, bashkëpunimin me një grup për të vendosur Shtetin Islamik etj.

Allahu (subhanehu ue te’Ala) thotë: “…Këtë për shkak se ata e urryen atë që e zbriti All-llahu...” [47: 9]

6. Secili që përqesh çfarëdo qoftë prej Dinit Islam, shpërblimet apo dënimet e tij (d.t.th. të islamit)

Allahu (subhanehu ue te’Ala) thotë: “Hipokritët kanë drojë se do të zbritet ndonjë kaptinë që do të nxjerr në shesh atë që kanë në zemrat e tyre. Thuaj: "Ani, talluni!" All-llahu do ta zbulojë atë që i frikësoheni.” (9: 64)

"E nëse i pyet ti ata (përse tallen), do të thonë: "Ne vetëm jemi mahnitur e dëfruar". Thuaj: "A me All-llahun, librin dhe të dërguarin e Tij talleni?" (9: 65)

“Mos kërkoni fare ndjesë, ju pasi që (shpallët se) besuat, keni mohuar. Nëse një grupi nga ju i falim, grupin tjetër e dënojmë, ngase ishin kriminelë (Muxhriminë).” (9: 66)

7. Sihri – çdokush që përfshinë veten në magji

Për shembull të komunikohet me Xhinn, të shkohet tek magjistarët apo të kërkohet ndihma e magjistarëve.

8. Aleanca me Kufarët dhe përkrahja e tyre kundër muslimanëve

Allahu (subhanehu ëe te’Ala) thotë: “O ju që besuat! Mos zini miq as jehuditë, e as të krishterët. Ata janë miq të njëri-tjetrit. E kush prej jush i miqëson ata, ai është prej tyre. Vërtetë All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin zullumqarë.” [5:51]

9. Secili që beson se nuk është i obliguar që ta pasojë të Dërguarin e Allahut (salAllahu alejhi ue sellem) apo beson se mund ta braktisë Islamin dhe të pranojë një fe tjetër është kafir.

10. Secili që ia kthen shpinën Dinit Islam

Kjo mund të bëhet duke mos e mësuar/studiuar Dinin dhe duke mos vepruar me të. Nëse dikush thotë “kjo dhe kjo është haram” ne detyrohemi të shkojmë dhe ta kontrollojmë këtë. Imam Ebu Hanife (rahimehullah) ishte shëtitur në breg dhe ai pa një fëmijë duke ecur mbi breg, dhe ai gati se ra në det, Ebu Hanife (rahimehulla) tha: “Ki kujdes sepse mund të biesh” dhe si përgjigje për këtë djali i tha :”Edhe ti ashtu, nëse bën një gabim, do të bien edhe shumë të tjerë!” Imam Ebu Hanife shkoi ne shtëpi dhe i rishikoi te gjitha ahkaamet dhe tha: “Mos mendo se atë që e them sot nuk mund të ndryshohet nesër nëse gjej një hadith” etj…

Allahu (subhanehu ue te’Ala) thotë: “E kush është më zullumqarë se ai që këshillohet me ajetet e Zotit të vet, e pastaj u kthyen shpinën atyre? Ne me siguri do të hakmerremi kundër kriminelëve.' [32:22]

Përktheu dhe përgatiti: Teuhid.net

_________________
E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e All-llahut, që bën vepra të mira dhe që thotë: “Unë jam prej muslimanëve?” (Fussilet/33)
avatar
Ebu Beker
Anëtarë Aktiv
Anëtarë Aktiv

Numri i postimeve : 300
Points : 624
Reputation : 0
Data e Anëtarësimit : 09/01/2010

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi