Feja Islame
Es Selam Alejkum
Mirë se erdhët në Forumin islam! Me sa duket ende nuk jeni regjistruar.

Krimi Politik dhe Fetar i "Zgjedhjeve" si dhe Obligimi ynë kundrejt tyre.Pjesa e parë

Shko poshtë

Krimi Politik dhe Fetar i "Zgjedhjeve" si dhe Obligimi ynë kundrejt tyre.Pjesa e parë

Mesazh nga Dhulkarnejn prej Sat Mar 20, 2010 12:24 am

Krimi Politik dhe Fetar i "Zgjedhjeve" si dhe Obligimi ynë kundrejt tyre.Pjesa e parë

Krimi Politik dhe Fetar i "Zgjedhjeve" si dhe Obligimi ynë kundrejt tyre.
Sheik Abu Umar Al-Bagdadi (Allahu e ruajt!)


Fronti i Medias Islamike Botërore
paraqet...
Perkthimin e Audios Al-Furkan
"Krimi Politik dhe Fetar i Zgjedhjeve...si dhe Obligimi ynë kundrejt tyre." Sheik Abu Umar Al-Bagdadi (Allahu e ruajtte!)

Gjithë falenderimi i takon Allahut. Atë e falenderojmë dhe i lutemi dhe i kërkojmë ndihmë. Asnjë nuk mundet të keqdrejtojë atë që drejtohet prej Allahut dhe asnjë nuk mundet të drejtojë atë që nuk e ka drejtuar Allahu. Jam vetë dëshmitar se asnjë s'ka të drejtë të lartesohet përveç se Allahut, të vetëmit , pa asnjë tjetër dhe jamë dëshmitar se Muhamedi eshte Pejgamberi i Tij.

Le të vazhdojmë:

Prej Abu Umar Al-Bagdadit e deri tek eterit, vëllezërit dhe fëmijët e tij në Irak, në tokat e mirësisë dhe pastërtise:

Thirrja që po ju bëj sot juve i drejtohet babës nga i biri, vëllait nga vëllai, si dhe fëmijëve të tij nga baba i tyre. Është një thirrje e mbushur me dashuri, durim, dhe mirëdashje por është gjithashtu dhe një thirrje e cila shikon se si rreziku, si një lumë i pamatur i afrohet me shpejtesi familjes se vet, duke u trembur se do të shkatërrojë drithërat e blegtorinë, duke mos lënë asgjë pas. Është një rrezik i mbushur me urrejtje të egër, shpirtëra të sëmura e cila ushqehet nga një besim i devijuar e i korruptuar si dhe një betejë e tejzgjatur me fenë tonë si dhe me Irakun tonë.


Familja ime, vëllezërit e mi! Sunit të Irakut, Arabe e jo-Arabe, po fillojmë të prekim pragun e një skene të rrezikshme: ose do të qëndrojmë të fortë e të ndershëm, udhëheqes si ata që kemi qënë brez pas brezi, mbretër në botë dhe luftëtarë në luftë, ose stuhia do të na përfshijë, stuhija e rafiditit të lig (Shiat Mohues) si dhe planet dinake të Kryqtarëve, pas së cilët, duket se ata që mbijetojnë do të shohin veç trupat e fëmijëve dhe vellezërve të tyre, si dhe shkatërrimin e bujqesisë e blegtorisë, dhe pastaj, në atë kohë do të ketë shpresë vetëm për një jetë të ndyrë e cila padyshim do të perfundojë në shkatërrim. Fakti i fshehur i këtij rreziku janë Shiat Rafiditë, të cilët deklarojnë në mënyrë false që janë Muslimanë por aktualisht ata s'janë veçse magjistarë, të cilët forcohen nga Kryqtarët që kanë okupuar vendin duke u bashkuar kundra nesh për të vrarë burrat tani, për të burgosur të rinjtë tanë, për të vjedhur pasurinë tonë dhe në këtë mënyrë kanë fuqizuar Rafiditët kështu që ata të munden të marrin tokat tona, të mbështetur nga një grup mercenarësh dhe tradhtarësh të cilet nuk kanë as intelekt e as din prej fëmijëve dhe flamur-mbajtësve të Abu Rigalit, për shkak të pagesave nën dorë, pasurisë e pozicionit të tyre të ndytë si dhe mitingjeve me stacionet televizive.


Sot po shohim se si media, ushtria dhe individet përgatiten për një spektakël fallco të rrezikshëm i cili quhet "zgjedhje parlamentare", e cila që prej fillimit e deri ne fund përpiqet ti fuqizojë ndihmëtarët e Shiave dhe të Kryqtarëve në gjithë Irakun, si dhe përpiqet t'i nënshtrojë Sunitët përgjithmonë, duke ua ndotur fytyrën me baltë, njesoj siç bëjnë me Sunitët e varfër të Iranit, megjithëse ata janë të shumtë në numër, në terren, kanë treva të shumta, pasuri si dhe kontrollojnë gjithë tokat e portët detare.

O njerëzit e mi! Më të vërtetë këto zgjedhje janë të ndaluara në fenë e Zotit tonë, dhe për me tepër ato perbëjnë krim dhe vetëvrasje politike totale.

O shërbëtorë të Allahut! Presioni i tanishëm si dhe kushtet e vështira nuk do të thotë që janë burimi i ketij vendimi. Faktikisht, ato janë objekti i ketij vendimi. Nësë feja jonë bëhet falsifikim i një ideologjie ose metodologjie, ajo mbetet fallse edhe nëse njerëzit mendojnë se është e mirë dhe nëse ata e ndiejnë se është një mënyrë për të shpëtuar vetveten, por nuk ka mënyrë për të shpëtuar vetveten përveçse nëpërmjet asaj që është komanduar prej fesë sonë!

Ideologjia e zgjedhjeve demokratike nuk mund të ndahet prej idesë së sovraniteti është për njerëzit, ndërsa principi kryesor i besimit tonë dhe fesë sonë është supremacia e Islamit. Sovraniteti i njerëzve në sistemin parlamentar të elektoratit do të thotë që njerezit, secili në rajonin e tij, kanë marrë autoritet çdo katër vjet për të deleguar ose për të zgjedhur një person i cili më pas bëhet anëtar i parlamentit e quhet legjislator. Ai pra legjislon ligjet që kënaqin njerëzit, edhe nësë këto ligje janë kundër vedimit të Allahut për atë lloj çështje. Kjo është një kundërshtim i hapur i asaj që ka thënë Allahu:(Ta zbritëm) Që edhe ti të gjykosh me atë që të zbriti All-llahu, e mos ndiq dëshirat e tyre dhe ruaju rrezikut të tyre që të mos të shmangin nga një pjesë e asaj që ta zbriti All-llahu. Nëse ata refuzojnë (gjykimin tënd), ti dije se All-llahu ka për qëllim t’i ndëshkojë për disa mëkate të tyre. Në të vërtetë, një shumicë e njerëzve janë jashtë rrugës.All-llahut." (Al Maide: 49)


Këta përfaqësues dhe legjislatorë janë idhuj të ngritur nën kupolat parlamentare të cilat janë në shërbim të ligjeve të padrejta dhe shtypese të cilat jane kundër Ligjeve të Islamit, dhe janë kundra principeve te fesë monoteiste. Ato janë pjesë e zënkave dhe për të krijuar apo shpjeguar çdo pjesë të legjislacionit ato krijojnë keshtu një fe e cila është kundër fesë së Allahut, e cila na kërkon që ne t'i referohemi Allahut në çeshtje ku s'ka mirëkuptim. Allahu thote:


O ju që besuat, bindjuni All-llahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtrojeni atë te All-llahu (te libri i Tij) dhe te i dërguari, po qe se i besoni All-llahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë.(Nisa: 59).


Kërkimi i vendimit të Allahut dhe referimi ndaj Tij i çdo çështje varet nga obligimet e fesë dhe është pjesë e Teuhidit, monoteizmit të vërtetë. Transmetohet se Pejgamberit (sal-All-llahu alejhi we sel-lem) i është thënë se Adib Hatimi erdhi tek Profeti ndërkohë që ishte duke recituar këtë varg:


Ata i konsideruan "ahbarët" (priftër jehudi) të tyre, "ruhbanët" (murgjit e krishterë) të tyre dhe Mesihun (Isain) birin e Merjemes, për zota pos All-llahut, ndërsa ata nuk janë urdhëruar për tjetër (nga pejgamberët) pos për adhurimin ndaj All-llahut një, e që nuk ka të adhuruar tjetër pos Tij. I lartë është Ai nga çka i shoqërojnë.(Et Tewbe: 31)Ai tha, "Ata nuk i adhuruam si idhuj, por kur ata e bënë diçka të lejueshme për ta, ata e morën sikur të ishte e lejueshme, dhe kur ata ua ndaluan diçka, ata e morën sikur te ishte e ndaluar."Ibn Kethir, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
Gjithashtu kjo është ajo ç'ka kanë thënë Hudhaifa B. Yaman, Abdullah B. Abbas si dhe të tjerët në lidhje me këtë varg, pra që ata ju bindën atyre dhe që bënë gjera të ndaluara e të pandaluara.
Al-Sudi ka thënë: "Ata kërkuan këshillë prej njërëzve, duke lënë pas dore librin e Allahut."Sa për legjislatoret, ata janë padyshim jo-besimtare. Ja si shpjegohet ky varg:

Dhe mos hani nga ajo që (para therjes së saj) nuk është përmendur emri i All-llahut, vërtet ajo (ngrënia) është mëkat. Djallëzit i nxisin miqtë e vet që t’ju polemizojnë juve, e nëse i dëgjoni ata, atëherë jeni si ata (idhujtarë).." (El-En'ame: 121)


Ibn Kathiri ka thënë:...kur ju i ktheni shpinën fesë së Allahut dhe Ligjeve të Tij, e dëgjoni të tjerët, juve i vini ata para Tij. Ky është perkufizimi i Shirkut.Al-Shinkiti, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:Ky varg të jep të kuptosh me padyshim se kushdo që ndjek legjislacionin e Shejtanit, duke e preferuar atë para asaj që ka sjellë Pejgamberi i Allahut, ai është mosbesimtar i Allahut, adhurues i Shejtanit, dhe ai konsideron Shejtanin si zot e s'ka rëndësi se ç'emer i vihet kësaj lloj bindjeje kundrejt Shejtanit, sepse e verteta nuk ndryshon në bazë të emrit, që është një gjë që dihet mirë.O njerëzit e mi! Vërtet kam dashuri per ju, dua mirësi për ju dhe po kujdesem për ju. Sidoqoftë, kujdesi im ndaj ruajtje së fesë suaj është më e madhe se sa kujdesi im që ju të merrni të mira materiale të kësaj dynjaje. Nëse dikush përpiqet të blejë fenë tuaj, për sa pare do ta shisnit? A do ta shisnit për një kad me gas, për sa kohë shtëpitë tuaja kanë elektricitet apo da ta shisnit për të gjithë botën?Një ditë degjalli do te shfaqet, siç permendet prej Pejgamberit të Allahut, dhe ai do të dojë të bleje fenë tuaj për flori, argjend, për shiun dhe premtimin e drithërave të mira; a do t'ia shisni fenë tuaj atij?Nese pergjigjeni negativisht, atëherë përse po ia shisni tradhtarëve për premtime fallse të një jete të plotë, kur ju vetë jeni deshmitarë të gënjeshtrave të tyre të mëparshme? Një njeri i lirë nuk duhet të gënjehet dy herë. O njerez te ndershem! Mos i besoni gënjeshtrës së pakicës, të cilën ata në mënyrë false e quajnë "vendimi i shumicës"! Ky s'është gjë tjetër veçse një sistem i cili fuqizon pakicën e mbështetur nga mercenarët e huaj e të pasur për të shtypur shumicën. Në këtë sistem, cilido që ka njëfarë lloj moshë e që rregjistrohet për të votuar për një person që do ta perfaqesojë. Në demokracitë modele, jo më shumë se 60% e njerëzve rregjistrohen për të votuar, dhe jo më shumë se 70% e atyre që janë rregjistruar aktualisht votojnë. Pastaj njerëzit zihen për një vend në parlament, rrezultati i së cilës është që fitimtari është një person që nuk ka me shumë se 10% të njerëzve që votuan për të. Pra natyrisht, kjo është një forcë sunduese e pakicës e cila sundon mbi shumicën! Kur thuhet se Demokracia është vendimi i popullit është një nga gënjeshtrat më të medha që s'ka as edhe një pike vërtetësie.
Faraoni Rafidit sot luan të njejtën lojë që është luajtur nga Faraoni në kohën e Musës, kur ai tha për Profetin e Allahut:


Ai deshiron t'ju nxjerre prej tokes suaj: 'E c'ka me urdheroni (propozoni ju)?" (El A'raf: 110)


Në këtë mënyrë ai u perpoq që t'i mashtronte njerëzit duke i bërë të mendonin se ata kishin një farë lloj fjale në këtë vendim!

Krimi politik në gjithë këtë është që përmban faktin e fshehur se Rafiditet sot duan që ne t'u japim atyre një mandat të përgjithshëm që ata të kryejnë krime kundra nesh, që për të tepër kërkon të na percajë e të na vrasë në emer të demokracisë. Shiat përdorën propagandën e tyre masive të medias për t'ua bërë zgjedhjet që t'u dukeshin Sunitëve si zgjidhja e vetme e problemeve të tyre. Ne emër të Allahut, kjo është njësoj si Izraelitet me vicin: ai ishte thjesht një idhul i artë nga jashtë por bosh nga brenda; era i fryn brenda gojes dhe del nga poshtë, duke krijuar zhurmë, por pa ndonjë fuqi apo perfitim apo demtim. Po ju paralajmeroj, o njerëz, që të mos përfundoni si Izraelitet: duke harxhuar pasurinë tuaj dhe kohën tuaj duke berë një viç i cili ju dëmton e nuk ju sjell as edhe një të mirë. Merreni këtë vendim në lidhje me gënjeshtarët e idhujtarët:


E tani atë do ta djegim e do ta bejmë shkrumb dhe hirin e tij do ta shpërndajmë nëpër det." (Taha: 97)


Për ta kompletuar këtë krim, Rafiditët, të mbështetur nga okupatori Krishterë, janë bashkuar në blloqe të forta politike, duke ju garantuar atyre fuqizim, ndërkohë që Sunitët hynë në këto lloj skenash teatrale, të shpërndarë nëpër copa. Gjoja tradhtarët Sunitë i kaluan të gjitha kufijte dhe vijat e kuqe dhe u hodhën në krahët e atyre që vranë bijtë tanë dhe përdhunuan gratë tona. Sot këtu ne shohim udhëheqesit e Këshilleve të Zgjimit, të cilat më parë media i pati përshkruar si armiqtë e Safavidëve Iraniane, gjë që disa prej më të dobtëve prej nesh e besuan; ne po e shohim se si të gjithë atë po pranojnë rolet e tyre si sherbyes të Persisë. Personi të cilin mediat e quajtën udhëheqës e Dulaimit, Ali Al-Hatimi, u bashkua me Partinë e Davetit Islamik të udhëhequr nga Nuri Al-Maliki dhe aleatët e tij, ndërkohë që ata e gënjenin publikun sy ndër sy. Humaid Al-Hajisi u bashkua me gjakpirësit e Aleancës Kombëtare të Irakut dhe me organizatën Badr Risha e udhëhequr nga Amma Al-Hakim, ndërkohë që ati i tradhtisë që u rrit si kukull, Ahmed Abu Risha, u bashkua me ata që vranë dhe vazhdojnë të vrasin njerëzit tanë dhe të prishin nderin tonë, me kriminelin e Ministrisë së Brendshme, Xhavad Al-Bulani. Ahmed Abdul Gafur Al Samarrai ndoqi gjithashtu të njejtën rrugë në këtë aleancë të mallkuar. Sa për Saleh Al-Mutlakun, ai u hodh në erë nga një bombë kur ai shkoi të kërkonte vrasësit Sunitë në Falluxha, Ajat Allavin, i ndjekur pas nga Gënjeshtari i Mosulit, agjenti Rafidit, Usama Al-Naxhafi i cili përkëdheli ndjenjat e njerezvë tanë në Veri me bisedat e tij për Kurdet, ndërkohë që ai vetë s'është tjetër veçse një këpucë e veshur nga Rafiditet.

Sa për tradhtarët e Vellazerise Muslimane, ata mbeten njësoj siç i kemi njohur. Feja e tyre është një përzierje e perfitimit personal, gënjeshtrës dhe mashtrimit. Këtu shohim liderat dhe figurat e tyre, TArik Al-Hashimin, Rafi Al-Isavin, Dahir Al-Aaanin, Abdul Karim Al-Samarrain, Salam Al-Zavbain si dhe njerëzit e tyre që qëndrojnë larg prej tyre! Shohim se si pranojnë që të luajnë rolin e tyre në këtë spektakel teatral brenda një grupi të udhëhequr nga një Rafidit, kthetrat e të cilit derdhen gjakun e Falluxhes e të gjithë vallëzojnë nën britmat e fëmijëve e grave tona, e ndërkohë që blloku i tyre Irakën ndriçon qiellin me bombat e tyre prej fosfori të bardhë si dhe me tymin e armëve kimike.


Gjëja më e çuditshme është që të gjithë ata ia ofruan veten me perulje dhe u bashkuan me aleancat e udhëhequra prej Rafiditeve! Sa e çudtishme që ata pretendojnë se duan të mbrojnë Sunitët dhe të drejtat e tyre!Sa për Frontin Al-Tawfuk, i cili u mbështet prej vendimeve Islamike si dhe prej të dobtëve e të varfërve, sot është boshatisur prej të gjithë atyre anëtarëve që përmbante më parë. Asnjë prej tre liderave të mirënjohur nuk gjendet më aty. Partia Islamike është bërë si një gjarpër me ngjyra: Asnjë nuk futet në vrimën e tije por të gjithë largohen të tmerruar prej tmerrëve e komplotëve dhelpërake, si dhe prej dëmit të helmit të tyre. Kjo parti ka bërë aleancë me një numër gjarpërinjsh me të vegjël, të cilët i ka rritur në vrimën e saj nga mbeturinat e Këshillit të Zgjimit, rezultati i të cilit natyrisht që dihet. Ose akrepi do te hajë produktin e tij, ose ata do të shpëtojnë para se t'u skadojë koha.
Kjo është mënyra me të cilën Sunit do të hyjnë në zgjedhje, për të mos folur pastaj për mashtrimet në zgjedhje që ka ndodhur kurdoherë e deri tani. Ç'mendoni se do të jetë rrezultati? Rrezultati i sigurt i pjesëmarrjes së Sunitëve në zgjedhje do të jetë që do të ri-theksohet se Sunitët janë minoritet në Irak, dhe se ata duhet të kontrollohen nga shumica Shia, dhe ndjenja e mungesës së unitetit dhe ndervarja ndërmjet politikanëve si dhe massave, humbja e të gjithë të drejtave të tyre politike dhe ekonomike, dhe në bazë të faktit që këta Persianë, agjente të Iranit, do të jenë më të fuqizuar pas këtyre zgjedhjeve, do të thotë që ne do të jemi më të dobët e më pak të fuqizuar.

Ç'farë prisni tjetër prej këtyre Shiave përveçse krimeve, vjedhjeve dhe shkatërrimin e nderit tonë? Ata i bënë këto gjëra kur ishim në gjendje më të mirë, pra ç'do të ndodhë kur ne të jemi në gjendje më të keqe pas këtyre zgjedhjeve teatrale?

Si pasojë e kësaj, për të mbrojtur Sunitët, fenë e tyre si dhe politikën e tyre botërore, dhe para se të jetë tepër vonë kur ne të kafshojmë buzët nga pendimi dhe të fillojmë të qepim rrobat tona të shqepura, pas konsultimeve të tejzgjatura me intelektuale e shkollare, udhëheqës të fiseve, si dhe me Muxhahadinët e Shtetit Islamik, ne kemi vendosur t'i parandalojmë këto zgjedhje me të gjithë mënyrat e mundshme legjislative, të udhehequra në formë ushtarake. Miqtë dhe armiqtë tanë e njohin aftësinë tonë, me ndihmën e Allahut, për të arritur në çdo vend që duam, pavarësisht se sa shumë mbrohet, dhe nësë dëshironi, pyesni Ministritë që u shkaterruan në Bagdad.Pra ju bëjmë thirrje të gjithë atyre që mendojnë se ne jemi në anën e së drejtës, shkollareve, udhëheqësve të fiseve dhe njerëzve të edukuar, që të na mbështesin. Ne jua kemi shpjeguar juve se feja dhe intelekti i duhur kerkojnë që këto zgjedhje qesharake të ndalohen, pra këtë herë, o njerëzit e mi, ma lini rradhën mua dhe punoni me ne në këtë pozicion që kemi zgjedhur. InshAllah, nuk do të pendoheni, por do të shihni veç të mira e ahiretë prej saj.Nuk po ju udhëzon asnjë tjetër veç një njeriu i cili është midis jush dhe që nuk ju ka genjyer apo tradhtuar ndonjëherë, elhamdulilah. Nese ju pëlqen apo jo, unë jam njëri prej bijve, vëllezërve e baballarëve që ka pirë prej Eufratit.

O ju që besuat, kini frikë Allahun me sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni, po vetëm duke qenë muslimanë(besimtarë! Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin (fenë dhe Kuranin) e Allahut, e mos u përcani! (Ali Imran: 102-103)


Dhe Ai ka thënë:


O ju që besuat! Nënshtrojuni Allahut dhe të dërguarit dhe pergjegjësve nga ju! Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, drejtojuni Allahut dhe të Dërguarit po qe se i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe perfundimi më i mirë. (Nisa: 59)


Këto tekste Kuranore provojnë në mënyrë të qartë se rruga për të shpëtuar veten dhe zgjidhja kundër të ligut që i ka rënë mbi kokë kësaj toke e njerëzve tanë, është të mbani pranë Kuranin dhe Sunetin, sipas kuptimit dhe praktikës së paraardhësve të ketij Ummeti, në mënyrë teorike dhe praktike. Bashkimi dhe të bashkuarit është një urdhër i Xhenetit. Me gjakun tonë e kemi provuar se kur perpiqemi të rregullojmë një situatë të tmershme me mënyra që nuk gjenden në Kuran dhe Sunet, rrezultatet janë më të këqia se të mira. Sa herë janë bashkuar grupet me ideologji dhe objektiva të ndryshme për të luftuar një armik të përbashkët dhe në fund të fundit disa në brendësi të tyre që ndjekin dëshirat e tyre dhe kanë besime të gabuara dorëzojnë armën e tyre dhe i kthehen perfitimit personal duke ju kthyer kurrizin vellëzërve në shërbim të armikut? Dhe nëse përpiqeni t'i ndaloni ata që shkojnë për përfitim personal, ata kthehen në armiq dhe bile bashkohen edhe me armiqtë kundra jush. Kështu ndodh me çdo bashkim që formohet në bazë të principeve që nuk bazohen mbi Kuranin dhe Sunetin. Në këtë fe madhështore, nuk mund të ketë bashkim midis atyre që mbartin flamurin e atyre që ju shperbëjnë tempujve të genjeshtert! Allahu thotë:

A mos do t'i barazojmë ata që besuan dhe bënë vepra të mira me ata që bënë shkatërrime në tokë, apo do t'i konsiderojmë njësoj si të ruajturit prej të këqiave, si ata që janë mekatarë?" (Saad: 28)


Ju bëjmë thirrje teë gjithë Muxhahidëve të bashkohen nën një flamur - flamurin e "Laa Ilaha Ill-Allah, Muhammad-ur-Rasul-Allah", një metodologji, një udhëheqës dhe një ushtri për një qëllim, i cili është që ta bëjmë Sharian, ligjin e plotëfuqishëm, për ta bërë supreme Fjalën e Allahut, dhe për ta bërë sa më inferiore botën e kufarëve. Kjo është mënyra e vetme për t'ju larguar kësaj të keqeje. Ne nuk kemi për te parë mirë kurrë në fenë tonë ose punët e dynjasë pa këtë - Fjalën e Allahut.

Çlirimi i tokës sonë dhe përfundimi i të ligut janë mjete për të arritur qëllimet tona dhe objektiven përfundimtare. Këto nuk janë thjesht qëllime në vetvete. Nëse ne, Sunitet i përmbahemi Sunetit pa u bashkuar, ne do të përçanim Sunetin padyshim. Dhe nëse ne bashkohemi mbi diçka që nuk është njësoj me Udhëheqjen e Pejgamberit dhe Sahabeve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, për çfarëdo lloj arsyeje, atëherë ne do të ishim të bashkuar gabimisht.
Në lidhje më këtë do të paraqesim një iniciativë praktike dhe i lutemi Allahut që ta pranojë. Ne kerkojmë që të formohet një komitet më shkollarë udhëheqës si dhe me studente që kane njohuri e dije. Kjo do të jetë bërthama për të bashkuar Muxhahidët dhe për të reformuar lëvizjen e rezistences. I lutemi Allahut që të na bëjë të suksesshëm. Mbi këta shkollare ne vemë këto kushte:


1) Që ata të procedojnë sipas Sunetit dhe sipas paraardhësve te ketij Ummeti, mënyrën se si ata besuan dhe praktikuan fenë.
2) Që ata të njihen për drejtësinë e tyre, barazinë si dhe bindjes ndaj urdhërave të Allahut.3) Që ata të jenë prej atyre që luftuan ose që vazhdojnë të luftojnë për Fisebililah, dhe që kanë adhuruar Allahun nëpërmjet Xhihadit. Ky është një kusht tepër i rëndësishëm sepse ata që grumbullohen nëpër qoshet e bibliotekave, duke lexuar libra për t'i dhënë zgjidhje problemeve të revoleve e bombave pa i parë ndonjëherë me sy, padyshim do t'ju pëlcasin këto bomba në fytyrë si dhe në fytyrat e atyre që i dëgjojnë ata. Sa për çështje të tjera, përveç Xhihadit, ata janë udhëheqësit tanë dhe ne i rrespektojmë për këtë.4) Që ata të bashkohen në të gjithë ose nga shumica. Gjithashtu, nuk është kusht që të jenë prejKëtij komiteti do t'i jepen keto detyra:1) Të bëhen kërkime mbi gjendjen e çdo grupi apo subjekti në Irak në lidhje me metodologjinë e udhëheqjes si dhe mbështetjes së tyre. Këto grupe ose blloqe që duken me vlerë sipas përshkrimeve të Sunetit, do të shpallen dhe ata që përceptohen si të gabuar në metodologjinë e tyre si dhe besimin e tyre do te gjykohen në këtë menyrë dhe do të thirren për t'u penduar nga adhurimi i idhujve që kanë bërë me parë si dhe do t'ju duhet te kerkojne falje prej Allahut për gabimin e tyre dhe duhet t'ia shpjegojnë këtë Ummetit në menyrë që gabimet të mos përsëriten. Pas kësaj, ne do t'i mirëpresim e do t'i nderojme si vëllezer për të cilët do të sakrifikojmë gjakun tonë, pavarësisht se më pare ata kanë derdhur gjakun tonë.2) Të gjithat palët të bien dakord përfundimisht se si duhet të sillen me grupet e idhujtarëve që ekzistojnë tani në Irak, pavarësisht nëse ata thonë se janë Muslimanë si rafiditet apo kufarë që prej fillimit si Jaziditë që adhurojnë Satanin, Sabete apo te Krishterët Kryqtarë.3) Të vendosin se si do të sillen me grupet dhe individet e qeverisë aktuale, sidomos në botën Arabe dhe Islame, dhe ta shpjegojnë gjykimin e Allahut në lidhje me institutet ndërkombëtare si dhe ç'kërkohet prej një Muslimani në lidhje me këtë, dhe gjithashtu se në ç'mënyrë do të sillen me ta dhe me udhëheqesit e tyre.4) Të krijojnë rregulla dhe principe për të identifikuar mënyrat Islame të kundërshtimit të pushtimit dhe të pastrojnë tokën nga i ligu.5) Nësë bashkimi kërkon që të kthehet fleta dhe që te shpallet një vendim kundrejt çdo jete dhe pasurie që është marrë prej nesh pa ndonjë baze ligjore, ky komitet mund ta vendosë që ta bejë ketë gjeëKy komitet duhet të ketë autoritetin për të marrë këto vendime dhe për t'i rikthyer të drejtat pronarëve të duhur, edhe nëse do të duhet që udhëheqësi i ndonjë grupi të denohet me vdekje, duke perfshirë ketu edhe veten time. Sidoqoftë, nga ana jonë, në emer të vëllezërve dhe për shkak të unitetit dhe bashkimit, ne i falim të gjithë ata qe kane derdhur gjakun tonë, nësë ka qenë në bazë të një keqkuptimi apo çdo gjëje tjetër, dhe ju premtojmë që do të paguajmë paratë e gjakut të kujtdo që gjykohet se ka qenë prej ketyrë njerëzve, për sa kohë që aftësite tona financiare të na lejojne që ta bëjmë këtë.Shpresojmë që Allahu ta bekojë çdo lloj bashkimi që behet në bazë të këtyre rregullave dhe kushteve, pavarësisht nga numri i pjesëmarrësve. Ajo qe ka rendësi është vertetësia e atyre që marrin pjesë dhe jo se sa janë në numër. Nëse biem dakord me principet dhe rregullat e lartpermendura, duke marrë masat e duhura administrative, ligjore, ushtarake dhe të medias, arritja e një bashkimi total do të jetë diçka e lehtë, inshAllah. I lutemi përseri Allahut që te fuqizojë Muxhahidët, Shtetin e tyre, edhe me tepër se ç'ka qenë më parë.Si perfundim, u themi ushtarëve të Shtetit Islamik: Allahu ju bekoftë! Qëndroni të fortë e të bashkuar! Nuk kemi asnjë dyshim që jeni një grup i cili lufton drejtësisht sipas Urdhërave të Allahut në këtë tokë. Allahu na ka treguar disa lajme të mira në lidhje me ju, si dhe që pavarësisht nga komplotet dhelperake të armiqve kundra jush dhe pavarësisht nga numrat e tyre të shumta apo sa shumë të ardhura kanë, ata nuk do te arrijnë kurrë që t'ju bejnë dëm juve. Ata nuk kanë ndonjë ndikim në çështjen tuaj për sa kohë që ju të veproni sipas urdhërave të Allahut, siç përmendet në hadithin e Resulullahut në lidhje me autoritetin e Ukbah ibn Amir, i cili tha se degjoi Resulullahun të thoshte:

"Gjithmonë do të ekzistojë një grup i Ummetit tim që do të luftojë sipas Urdhërave të Allahut, duke e mposhtur armikun. Ata që i kundervihen nuk do të munden t'i dëmtojnë aspak, derisa Momenti Perfundimtar të vijë dhe ata të jenë në atë gjendje."


Atëherë ju them idhujtareve Rafidite si dhe tradhtarëve kriminelë që ndjekin rrugën e tyre që të mendohen mirë se si sillen:
Ne jemi ajo ç'ka Allahu ka vendosur për ju, dhe ne jemi Shpata e Tij që do t'ju qëllojë juve. Ne jemi ushtarët e Allahut. Ne jemi Sunitet e lire! ju nuk do të mundeni kurrë të na mashtroni apo të na dobësoni. Janë pasuesit e Sunetit ata që udhëzohen e që udhëzojnë të tjerët, njerëzit e fuqisë e të Xhihadit që vazhdimisht përpiqen. Historia mund t'ju tregoje se ç'ju bënë ata juve si dhe aleatëve të Kryqtarëve.


Sot, ne ushtarët e Shtetit Islamik, ushtarët sfidues të Ehli Sunetit po shkatërrojnë fortesat tuaja dhe po thyejnë kockat tuaja. Ne pothuajse vramë e burgosëm një numër të madh prej udhëheqësve të regjimit të Malikit në një goditje guximtare, por bëhet gjithmonë ajo që do Allahu. Sidoqoftë, ju premtojmë që do t'ju ndodhë diçka akoma më e tmerrshme dhe më e dhimbshme. Ne jemi rikthyer dhe Sunitet kanë thënë se do mbështesin bijtë e tyre që janë Muxhahidë, pasi i kanë kuptuar gënjeshtrat, komplotet tuaja dhelperake, si dhe ligësine e tradhtarëve. Ata i kuptojnë mirë leksionet e Malikit dhe të rregjimit të tij si dhe në ç'mënyrë një grup i vogël kriminelesh nga Trupat Bard dhe Partia Dawah munden të shkojnë në Mosul, Anbar, Salahudin, Dijala si dhe vende të tjera të Suniteve në Bagdad me uniforma zyrtare, në mënyrë që teë marrin ç'farë të duan, ku të duan dhe kur të duan, pa u ndaluar nga të ashtuquajturat qeveri lokale, përveçse nëpërmjet një kërkese të dobët e cila tregoi qartë se ju thjesht doni fëmijët e gratë tona. Ata i lexojnë mirë mesimet e Malikit dhe rregjimit të tij, kur nuk i lanë te kalojnë provimet femijet e tyre, duke deklaruar që demek kishin kopjuar, nderkohë që fëmijët në Naxhaf dhe Barkala janë fëmijë që punojnë rëndë e femijë të ndershëm! Sunitët i dinë mirë mësimet e Hashimit dhe Mutlakut, si dhe para tyre të Mashhadanit dhe Dualimit, bile para tyre edhe të Al Xhanabit e te Daajnit, e lista vazhdon më gjatë.Ata gjithashtu kanë parë se si veprohet me akuzat e Ba'atizmit kundra djemve te tyre e burrave te ndershëm.
Të gjithë e kanë kuptuar se gijotina Rafidite po ju drejtohet atyre herët apo vonë, duke marrë gjak për vdekjen e Huseinit. Si pasojë, ata janë mbledhur rreth djemve të tyre Muxhahidëve dhe sot ata ekzistojnë në çdo qytet e fshat, në thellësi të njerëzve e fiseve të tyre.Dhe Ai është qe bashkoi zemrat e tyre. Edhe sikur ta shpenzosh gjithë atë që është në tokë, nuk do të mundesh t'i bashkosh zemrat e tyre, por Allahu bëri bashkimin e tyre, sepse Ai është i Gjithëfuqishem, i Urtë." (Enfal: 63)


O Allah, mbroji shrbëtorët e tu nga Sunitet, si në fe ashtu edhe në dynja!O Ti që vazhdimisht ju përgjigjesh lutjeve, o i Plotfuqishëm e i Ndëruar! Mbroji burrat, gratë dhe fëmijet e tyre si dhe pasurine e tyre!O Allahu ynë! Shpetoji ata prej komploteve dhelperake të Rafiditeve hakmarrës si dhe prej ligesisë se mendjeve të tyre kriminele si dhe agjenteve të tyre tradhtare dhe bashkoji zemrat e tyre, paqeso të gjithat ndryshimet midis tyre dhe i drejto ata drejt paqes dhe sigurisë!Bëjmë dua përfundimtare se gjithë lavdërimi i takon Allahut, Zotit të gjithçkaje që ekziston!


Allahu është mbizoterues i punes së vet, por shumica e njerëzve nuk e dinë." (Jusuf: 21)Vëllai juaj, Abu Umar Al-Bagdadi


Transmetuar nga një Muxhahid
Pëgaditi:Grupi Fisebilila

Lus Allahun qe na shperblen per punen lilah
Mos na harroni dua te sinqerta
Eselam Alejkum


vazhdon
avatar
Dhulkarnejn
Forumist
Forumist

Numri i postimeve : 184
Points : 512
Reputation : 14
Data e Anëtarësimit : 02/02/2010

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi